SIMBA.LU
about  ¦ editorial department ¦ services & pricing ¦ contact   
News&Gossip ¦ Lifestyle ¦ Sport ¦ Politics ¦ Campus Tv ¦ Planet ¦ Share
 
  Eng Gemeng fir Jiddereen 2013
Dëse Concours vun Info-Handicap ass eng Sensibiliséierungs-Campagne fir d'Gemengen op Bedürfnisser vu Leit mat ageschränkter Mobilitéit opmierksam ze maachen. An dësem Promotiounsspot gesi Dir eng Réi Beispiller aus de Gemenge Lëtzebuerg, Hesper a Réiser, di Iech vläit schonn opgefall sinn, eng elementar Bedéitung fir di Betraffen hunn, ma nach laang net iwwerall selbstverständlech sinn. Dës Beméiungen wëll Info-Handicap mat hirem Concours am ganze Land sichen, ervirhiewen a belounen.
Location: Luxembourg
Date: 04/06/2013
embed this videobuy this video on dvd

De Gewënner vun der Editioun 2012 war d'Gemeng Miersch.  Maacht och Dir mat an informéiert Iech bei INFO-HANDICAP iwwert den Oflaf an d'Konditioune vun der Editioun 2013

INFO-HANDICAP
Centre National d’Information et de Rencontre du Handicap
www.info-handicap.lu

Ce concours s’adresse aux communes luxembourgeoises qui souhaitent promouvoir la qualité et la cohérence des initiatives qu’elles ont menées en faveur de l’inclusion de leurs citoyens en situation de handicap. Beaucoup de communes sont très dynamiques dans leurs actions et activités proposées à leurs citoyens tout en incluant tout naturellement les personnes en situation de handicap. Malheureusement, l’offre de services ou d’activités n’est pas toujours connue de tous. Le concours est l’occasion de rassembler toutes les informations utiles susceptibles de rendre la vie quotidienne plus agréable, plus confortable, plus accessible, pour les personnes en situation de handicap mais aussi pour TOUS les habitants de la commune. Intégrer tous les habitants de sa commune : c’est donner à sa commune une réelle valeur ajoutée.
Avant les élections communales : faites connaître vos projets envers TOUS vos citoyens !

La commune gagnante sera récompensée par la remise d’un tableau original d’un artiste contemporain Luxembourgeois.
more Politics?
 
Pétange Tv: Projet - Habitations à Bon Marché   Pétange Tv: Projet - Habitations à Bon Marché
Location: Pétange
Date Jan/2016
   
Shared Space @Rodange   Shared Space @Rodange
Location: Rodange
Date 13/10/2015
   
Protestaktion gegen Freihandelsabkommen!   Protestaktion gegen Freihandelsabkommen!
Location: Luxembourg
Date 10/11/2014
   
Aweiung: Oekozenter Pafendall   Aweiung: Oekozenter Pafendall
Location: Pafendall - Luxembourg
Date 4/7/2014
   
 
© 2007 - 2016 Simba Pro sàrl.